Strona głównaadresOfertaadresSiatki katalityczne

SIATKI KATALITYCZNE

Oferujemy pakiety katalizatorów dla przemysłu chemicznego, m.in. do instalacji produkcji kwasu azotowego.

Siatki katalityczne, które wykonujemy ze stopów metali szlachetnych są używane od lat w produkcji kwasu azotowego jako niezbędny i kluczowy element procesu, czyniąc możliwym utlenianie amoniaku i następnie produkcję nawozów azotowych w tym procesie.

Występujące w technologii produkcji kwasu azotowego straty katalizatorów powodują, że nasi Klienci wykorzystują także oferowane przez nas siatki innego typu, jako uzupełnienie pakietu siatek katalitycznych - siatki katalityczno–wychwytujące lub/i wychwytujące.

Siatki wychwytujące produkowane są ze stopów precyzyjnie dobranych w celu zminimalizowania strat platyny i rodu z siatek katalitycznych poprzez adsorpcję / zatrzymanie ich cząstek. Zastosowanie naszych pakietów katalityczno-wychwytujących pozwala na redukcję większości strat metali szlachetnych.

Pakiety katalizatorów

We współpracy i koordynacji z naszymi partnerami jesteśmy w stanie zaoferować Naszym Klientom również w poszerzonym zakresie pakiety katalizatorów dla przemysłu nawozowego.

Jesteśmy jedynym producentem w/w pakietów katalitycznych w Polsce. Naszymi Klientami są m.in. wszyscy polscy producenci nawozów azotowych.

Pragniemy podkreślić, że posiadamy czterdziestoletnie doświadczenie w produkcji pakietów siatek katalitycznych - produkujemy je już od lat 60-tych XX wieku. Oferujemy także z powodzeniem siatki dziane, które ze względu na większe możliwości rozbudowy splotów siatki uzupełniają ofertę siatek tkanych.

Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Naszych Klientów oraz dla możliwości oferowania w skali przemysłowej naszych innowacji, inwestujemy w nowoczesny, elastyczny park maszynowy.

Z ostatnich wydarzeń w tym obszarze:

- W 2008r. rozszerzyliśmy naszą elastyczność dla zaspokojenia potrzeb Klientów, zakupując nowe, bardzo wydajne krosno do produkcji siatek dzianych, a w 2009r. krosno do produkcji siatek tkanych.

- Poczynione inwestycje zwiększają nasze możliwości produkcyjne i pozwalają nie tylko pracować bezawaryjnie, ale również skrócić czas produkcji. Dzięki temu zmniejszamy transferowane na Klientów koszty finansowania materiałów, szybko i elastycznie realizujemy zamówienia i produkujemy oraz oferujemy pakiety katalizatorów o najwyższej jakości.

Odzyskiwanie metali

Dbając o kompleksowe zaspokojenie potrzeb Naszych Klientów, oprócz pakietów siatek katalitycznych, oferujemy również zagospodarowanie/rafinację złomów zużytych siatek i odzysk metali szlachetnych.

Jako wynik rafinacji otrzymujemy poszczególne metale lub stopy o żądanym składzie, o czystości przekraczającej 99,95%.

Odzyskane w ten sposób metale możemy:

- przeznaczyć na produkcję nowych siatek i dostarczyć je do Klienta

- zwrócić je zgodnie z życzeniem Klienta.

Jesteśmy również stabilnym finansowo dostawcą – ważnym dla części Klientów obszarem naszej działalności jest finansowanie zakupów, produkcji i płatności związanych z kompleksowymi umowami z naszymi Klientami.

Katalizatory dla przemysłu chemicznego

Stale rozwijamy zarówno naszą technologię jak i organizację. Współpracujemy z przodującymi w skali kraju i kontynentu jednostkami naukowo-badawczymi , uczestnicząc w obiegu innowacji, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi informacjami i osiągnięciami w dziedzinie katalizatorów.

 

Pełen zakres usług świadczonych przez Mennicę – Metale Szlachetne S.A. w obszarze katalizatorów dla przemysłu chemicznego jest następujący:

a) produkcja nowych siatek katalitycznych tkanych i dzianych ze stopów opierających swoje działanie katalityczne i własności mechaniczne na kompozycji PtRh oraz PtRhPd,

b) produkcja pakietów siatek katalitycznych i wychwytujących,

c) rafinacja złomów siatek katalitycznych i siatek wychwytujących w celu odzysku metali szlachetnych o czystości powyżej 99,95%,

d) produkcja nowych siatek z metali odzyskanych ze złomu,

e) dostosowanie pakietu siatek do warunków podczas poszczególnych kampanii, również poszczególnych instalacji,

f) kompleksowa organizacja procesu od momentu zamówienia przez cały czas niezbędny dla zakupu materiału, produkcji, dostawy, eksploatacji, demontażu, złomowania i rafinacji.

 

Ostatnio prowadzone prace badawcze pozwoliły na wprowadzenie do produkcji siatek katalitycznych nowych stopów PtPdRh w celu obniżenia ich ceny dla Klienta.

Pragniemy z dumą zwrócić uwagę, że Mennica – Metale Szlachetne S.A. zapewnia:

- konsultacje techniczne w zakresie optymalizacji składu pakietu, jego montażu i demontażu

- nadzór techniczny w trakcie eksploatacji pakietu

- po zakończeniu pierwszej kampanii z użyciem pakietu siatek wyprodukowanego przez nas, w następnych kampaniach zapewniamy optymalizację pakietu w celu zmniejszenia „zamrożonego kapitału” i ograniczenia kosztów ogólnych związanych z eksploatacją siatek.

Osoba kontaktowa w zakresie siatek katalitycznych:

- Maciej Duda