Strona głównaadresAktualności
 • Sprzedaż aktywów Zakładu

   

  Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
  Mennica – Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji
  www.mennica-metale.com.pl

   

  ogłasza sprzedaż w drodze konkursu ofert składników zakładu produkcyjnego w Radzyminie.

   

  Zakład produkcyjny w Radzyminie to nowoczesny, specjalistyczny przetwórca przemysłowy metali szlachetnych.

   

  Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2018r. godz. 15:00

   

  W celu otrzymania załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu nr 4, uprzejmie prosimy o przesłanie mailem podpisanej deklaracji zachowania poufności (do pobrania poniżej).

   

  Kontakt: Zarządca – DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
  mail: mennica-metale@sanacjafirm.pl

   

  Dokumenty do pobrania (użyj "Zapisz jako"):

  1. Regulamin konkursu nr 4

  2. Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 19 stycznia 2018r.

  3. Zaproszenie dla inwestorów

  4. Deklaracja zachowania poufności

   

 • Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

  Uprzejmie informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 stycznia 2017 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki „MENNICA – METALE SZLACHETNE” S.A. z siedzibą w Radzyminie.

   

  METRYKA POSTĘPOWANIA:

  Sygnatura akt:

  X GRs 1/17

   

  Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

  10 stycznia 2017 roku

   

  Sąd prowadzący postępowania:

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

   

  Sędzia – Komisarz:

  SSR Piotr Pełczyński

   

  Nadzorca Sądowy:

  DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

  ul. Towarowa 35, 61- 896 Poznań

  KRS: 0000442983

   

  Dyrektor Projektu:

  Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

   

  Kontakt z Zarządcą:

  e-mail: mennica-metale@sanacjafirm.pl

  Nr tel.: 61 643 51 97

   

  Więcej informacji na temat postępowania sanacyjnego na stronie:

   

  www.sanacjafirm.pl/mennica-metale/

   

 • Oświadczenie dotyczące artykułu prasowego „Złoty interes na VAT”

   

  W nawiązaniu do artykułu prasowego „Złoty interes na VAT”, opublikowanego  6 lutego br. na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, Mennica Polska S.A. oświadcza, że:

  1. Jako spółka zaufania publicznego kierujemy się najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi – zarówno w zakresie naszej działalności, jak również działalności współpracujących z nami podmiotów.

   

  2. Spółka, ani należąca do niej Mennica Metale Szlachetne S.A. (MMSz), nie są podmiotami podejrzanymi o nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT.

   

  3. Zaistniała sytuacja stanowi nieuprawnione dążenie do przerzucenia na MMSz odpowiedzialności za nieudolne działanie organów Państwa w zakresie egzekwowania należności fiskalnych od podmiotów faktycznie zobowiązanych do zapłaty podatku VAT. Organ podatkowy bezzasadnie zwleka z należnym spółce zwrotem nadpłaconego podatku VAT, usiłując bezprawnie obarczyć MMSz odpowiedzialnością za domniemane nieuczciwe działania osób trzecich. Kwota żądanego przez MMSz zwrotu podatku VAT wynosi 167 mln zł za okres od września do grudnia 2012 r., a nie 317 mln zł za lata 2010-2012, jak podał dziennik „Rzeczpospolita”.

   

  4. Warunkiem podjęcia współpracy handlowej z MMSz było i jest dostarczenie przez potencjalnego kontrahenta dokumentów urzędowych potwierdzających m.in. rejestrację siedzib spółek przez powołane do tego sądy, jak również zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi. Dochowanie należytej staranności w maksymalnie możliwym zakresie prawnym i faktycznym zostało potwierdzone, m.in. audytem sporządzonym przez Kancelarię Bezpieczeństwa A. Rapackiego oraz Dra A. Treli, z którego wynika, iż: „przyjęta i stosowana procedura należytej staranności w MMSz jest przejawem najlepszych praktyk rynkowych, znajomości rynku i zagrożeń jak również  przeciwdziałania nim”.

   

  5. Mając na uwadze praktykę naszej Grupy polegającą na przejrzystej i otwartej komunikacji, skalę aktualnych działań organów skarbowych i śledczych uznajemy za nieadekwatną do zaistniałej sytuacji w kontekście statusu MMSz  w tej sprawie. W 2012 r. spółka została uznana za jedną z najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm w województwie mazowieckim.
  W wyniku nieuprawionego zablokowania znacznych kwot należnych MMSz, od ponad roku MMSz ponosi wymierne szkody spowodowane działaniami organów Państwa.

   

  6. Rolą spółki jest prowadzić uczciwy oraz efektywny biznes i płacić podatki, a zadaniem administracji publicznej chronić takie podmioty przed nieuczciwą konkurencją i oszustami. MMSz wywiązuje się ze swojej misji i nie godzi się aby oczekiwano od niej aby również realizowała zadania organów państwa w zakresie ujawniania i ścigania oszustów. To Państwo powinno chronić uczciwy biznes przez oszustami.

   

  7. Jednocześnie oświadczamy, że sytuacja Mennicy Metale Szlachetne S.A. w opisanym powyżej zakresie nie ma i nie będzie miała wpływu na bieżącą działalność Mennicy Polskiej S.A. oraz jej wyniki.

  Zarząd Mennica Polska S.A.